Mediemyndigheten

Svenskarnas medieanvändning håller i sig på rekordnivåer

Idag släpptes den årliga Mediebarometern från Nordicom som visar att pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Den dagliga tiden som spenderades på medier uppgick till ungefär 6 timmar och 45 minuter per person.

Den årliga Mediebarometern från Nordicom - vid Göteborgs universitet - visar att under 2023 bibehöll svenskarna de rekordhöga mediekonsumtionsnivåerna från pandemiåren. Den mest populära formen av media var rörlig bild, med nio av tio svenskar som dagligen konsumerade detta format. Något färre, drygt åtta av tio, använde sociala medier. Facebook och Instagram var de mest populära plattformarna, medan Snapchat och TikTok föredrogs av yngre användare.

När det gäller strömningstjänster hade SVT Play och Netflix nästan lika stor räckvidd under året, med 32 respektive 33 procent av befolkningen som användare. SVT Play nådde en bredare åldersgrupp jämfört med Netflix som främst används av personer under 45 år.

SVT var den mest använda nyhetsförmedlaren under 2023  

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) förblev de mest använda nyhetsmedierna i Sverige. Över hälften av befolkningen, 51 procent, konsumerade nyheter från SVT och 41 procent från SR. Det går att jämföra med 33 procent som tog del av nyheter via en morgontidning. 

Vad gäller sociala medier var Facebook den främsta källan för nyheter, med 25 procent av befolkningen som använde plattformen dagligen för detta ändamål. Bland yngre, i åldersgruppen 15 till 24 år, dominerade dock TikTok och Instagram som nyhetskällor.

Färre prenumeranter för dagspressen 

Under pandemiåren ökade antalet hushåll som prenumererade på digitala morgontidningar, men 2023 visade en liten nedgång i denna trend. Andelen hushåll med digital prenumeration sjönk från 42 till 40 procent, och för tryckta tidningar sjönk siffran från 27 till 21 procent.

Bakgrund

Mediebarometern är en årlig undersökning som kartlägger medievanorna hos den svenska befolkningen och är världens äldsta studie av sitt slag, startad 1979. Den baseras på svar från cirka 6 000 personer mellan 9 och 85 år. Mediebarometern genomförs i samverkan med Mediemyndigheten, Bonnier News, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio

Här kan du läsa och ladda ner rapporten Mediebarometern 2023

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste resultaten