Mediemyndigheten

Jobba hos oss

Hos oss arbetar du sida vid sida med engagerade kollegor med sin unika kompetens och bakgrund. Tillsammans verkar vi för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mångfald och tillgänglghet på medieområdet. Mediemyndigheten ska även verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och för att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Lediga tjänster

För tillfället har vi inga lediga tjänster.