Mediemyndigheten

Safer Internet Day

Safer Internet Day är ett kunskapsfrämjande event som årligen firas i februari världen över. Syftet med dagen är att uppmärksamma barns och ungas trygghet på nätet. Årets Safer Internet Day ägde rum den 6 februari 2024. Safer Internet Centre Sverige arrangerade och deltog i flera aktiviteter under hela veckan, vilket uppmärksammades som "Safer Internet Week". 

Inspelat webbinarium om barns och ungas trygghet på nätet

Den 6 februari 2024 anordnade Safer Internet Centre webbinariet "Barns och ungas liv på nätet: Vad vet vi och vad behöver göras framåt?" med syfte att ge aktuell kunskap, väcka tankar och skapa ett framåtsyftade samtal.

Safer Internet Centre är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet som drivs av Mediemyndigheten, Bris och ECPAT.