Mediemyndigheten

Vad innebär förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act)?

Äldre man sitter med flicka framför dator

Foto: Scandinav bildbyrå.

Förordningen om digitala tjänster innehåller regler som ska se till att

  • den digitala tekniken och onlineplattformarna iakttar allas rättigheter,
  • vi kan lita på de digitala tjänster som vi använder,
  • vi kan vara säkra och skyddade på nätet, oavsett vilka digitala tjänster vi använder.

Förordningen om digitala tjänster säkerställer att alla digitala tjänster som vi använder, särskilt så kallade "mycket stora onlineplattformar", som Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube, och "mycket stora onlinesökmotorer", som Google och Bing, gör mer för att skydda användarnas rättigheter, ser till att vi är säkra och stoppar spridningen av olagligt eller olämpligt innehåll.

På engelska heter förordningen Digital Services Act, ibland används också den engelska förkortningen DSA.

Broschyr om DSA för barn och unga

Europeiska unionen (EU) har tagit fram en broschyr som riktar sig till barn och unga och som på ett enkelt sätt förklarar förordningen om digitala tjänster. I broschyren förklaras varför förordningen behövs, vad den gör och hur den påverkar barn och unga på nätet.

Ladda ner broschyren: Vad innebär förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act)? - Åtgärder för att skydda barn och ungdomar på nätet

Du hittar även mer information om förordningen på vår webbplats under Regelverk: DSA – EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster