Mediemyndigheten

Ansökan och registrering

Här finns information för dig som sänder och publicerar media. Läs mer om vilka sändningsformer som behöver tillstånd och vad som ska registreras hos oss. Filmbolag kan också ansöka om filmgranskning.