Mediemyndigheten

Ansvarig utgivare

I samband med att du registrerar eller söker tillstånd för olika radio- och tv-sändningar eller ansöker om utgivningsbevis för din webbplats så behöver du även utse en ansvarig utgivare. Oftast ska den personen också registreras hos oss. Den ansvarige utgivaren är den som är juridiskt ansvarig för det som sänds eller publiceras.

Då måste du ha en ansvarig utgivare

  • När du registrerar en radio- eller tv-sändning  
  • När du ansöker om tillstånd att sända radio eller tv
  • När du ansöker om utgivningsbevis för exempelvis en webbplats
  • När ni är ett traditionellt massmedieföretag och registrerar en webbplats

Översikt över vilka sändningsformer och publiceringar som kräver en ansvarig utgivare

Tjänst Krav på ansvarig utgivare
SVT Ja
TV4 Ja
Andra tv-kanaler i marknätet Ja, om svenska programföretag
Övriga tv-kanaler/Satellit/Kabel/IPTV Ja, om svenska programföretag
SVT Play Ja
TV4 Play Ja
Andra play-kanaler/ beställ-tv Ja, om på grundlagsskyddad webbplats
Viaplay (viaplay.se) Ja
Netflix Nej
Sveriges radio Ja
Kommersiell radio Ja
Närradio Ja
Poddar Ja, om på grundlagsskyddad webbplats
Tryckta dagstidningar Ja
Tidningar online Ja, om på grundlagsskyddad webbplats
Webb-tv Ja, men bara för traditionella massmedieföretag och de som har ett utgivningsbevis
Webbradio Ja, men bara för traditionella massmedieföretag och de som har ett utgivningsbevis
Traditionella massmedieföretags webbplatser Ja
Webbplatser med utgivningsbevis Ja
Bloggar Ja, om på grundlagsskyddad webbplats

Så utser du en ansvarig utgivare

Det är du som driver verksamheten, som är skyldig att utse och registrera en ansvarig utgivare till oss.

Kriterier för dig som ska bli ansvarig utgivare

För att vara utgivare måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Du får inte vara utgivare om du är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag. Som utgivare kan du utse en ställföreträdande utgivare som då måste godkännas av den som sänder.

Om du vill byta ansvarig utgivare

Du kan ändra utgivare eller lägga till en ställföreträdande utgivare genom att registrera detta till oss via våra e-tjänster. En sådan ändring är kostnadsfri.

Det här är utgivarens ansvar

Det är utgivaren som är ensam ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet i sändningen så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

Om du vill avsäga dig rollen som ansvarig utgivare

Om du inte själv längre kan eller vill vara ansvarig utgivare för en sändning så kan du själv välja att avsäga dig utgivarskapet. Även den som har utsett utgivaren kan återkalla utgivarskapet. En ny utgivare måste alltid registreras hos oss om sändningarna ska fortsätta.

Om du känner dig kränkt på internet

Om du blivit kränkt på internet av något som sänts eller publicerats i en databas som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, kan du anmäla detta till Justitiekanslern. Justitiekanslern är ensam åklagare i yttrandefrihetsmål.  Det innebär att det endast är Justitiekanslern som får inleda en förundersökning och väcka allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott.