Mediemyndigheten

Remissvar

Mediemyndigheten får löpande under året remisser från Regeringskansliet, andra myndigheter och organisationer.

Det offentliga remissförfarandet innebär att myndigheter och organisationer får betänkanden och andra förslag för yttrande. Det utgör en viktig del i den svenska politiska beslutsprocessen. 

Våra remissvar

Här har vi samlat Mediemyndighetens svar på remisser från de senaste åren. Vill du ha tag i äldre remissvar kontakta registrator@mediemyndigheten.se.