Om Safer Internet Centre

Safer Internet Centre Sverige är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet och består av Mediemyndigheten, Bris och ECPAT.

Safer Internet Centre Sverige består av tre delar och tre olika verksamheter:

1. Ett kunskapscenter (Mediemyndigheten) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. Vi tar bland annat fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

Stöd och tips från Mediemyndigheten

2. En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna om barn.

3. En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT granskar tipsen och skickar vidare till polisen och samarbetspartners i andra länder. I ECPATs webbaserade hotline kan allmänheten tipsa om till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa samt människohandel med barn för sexuella syften.

Webbinariet "Vad betyder barnkonventionen för barn och unga i deras digitala vardag?" fokuserar på barn och ungas rättigheter i den digitala världen och organiserades av Safer Internet Centre Sverige under Safer Internet Days 20 årsjubileum den 7 februari 2023.