Tillgänglighetsredogörelse

Mediemyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Mediemyndighetens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Läs mer under Information om webbplatsens tillgänglighet nedan för en mer utförlig beskrivning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Mediemyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt

skicka e-post till registrator@mediemyndigheten.se
ring 08-580 070 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får möjlighet att åtgärda bristerna.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Kända brister på webbplatsen:

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Det gäller i huvudsak våra beslut i pdf-format som kan sökas fram i webbdiariet samt pdf-dokument som hittas under sidorna Publikationer och Föreskrifter och förordningar.

Åtgärd: Dokument som ursprungligen är publicerade på webbplatsen efter 23 sep 2018 ska uppdateras så de blir tillgängliga under 2022. Det innefattar inte dokument som är åtkomliga via webbdiariet.

Blanketter

Det finns blanketter på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas blanketter där läsordning och tabbordning är felaktig. Blanketterna är i huvudsak pdf-format, men några av blanketterna är word-dokument och exceldokument.

Åtgärd: Vår ambition är att bygga ut våra e-tjänster under 2022 så att vi kan ta bort de flesta kvarvarande blanketterna och tillgängliggöra de som behöver finnas kvar.

Webbdiarium

Webbdiariet ligger på en separat plattform och vi är medvetna om att delar av den webbplatsen inte är helt tillgängliga .

Åtgärd: De nya dokument som läggs upp i webbdiariet kommer att tillgänglighetsanpassas från hösten 2022.

Dokumenten i webbdiariet är inte är helt tillgängliga eftersom det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Det skulle bland annat innebära att cirka 38 000 beslutsdokument (pdf-filer) behöver justeras.

E-tjänst

E-tjänsten ligger på en separat plattform och vi är medvetna om att delar av den webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Åtgärd: E-tjänstens tillgänglighet kommer att förbättras vid kommande uppdateringar under 2022.

Skälet till att e-tjänsten inte är helt tillgänglig är att det skulle innebära oskäligt betungande anpassningar (enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) eftersom vi är beroende av att leverantören av plattformen gör nödvändiga systemuppdateringar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en självskattning (intern testning) och anlitat Funka AB för att göra en enkel granskning mot lagkrav av Mediemyndighetens webbplats. .

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Administrativ chef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13  juni 2022.