Mediemyndigheten

Dina rättigheter online

Text: Dina rättigheter online

Vi vet att barn och unga spenderar mycket tid online. Hur kan vi prata med dem om det? Vi vuxna behöver prata mer om barns upplevelser online och stötta dem så att de har tillräcklig kunskap.

Utbildningsmaterialet ”Dina rättigheter online” handlar om barns rättigheter på nätet och riktar sig till skolbibliotekarier, kuratorer samt barn och unga. Arbetet med de frågor som tas upp i materialet kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om kunskaper och värden som skolan ska se till att eleverna tillägnar sig, innehåll i olika ämnen och förmågor, attityder och förhållningssätt som ska tränas. Digital kompetens är inskrivet i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. 

Materialets innehåll och design är framtaget i dialog med högstadieelever och riktar sig i första hand till äldre barn och unga, men vi anser att det även går att använda tillsammans med mellanstadieelever.

Dina rättigheter online: Ladda ner material

Materialet ”Dina rättigheter online” är en del av EU-projektet Safer Internet Centre Sverige som drivs av Mediemyndigheten, Bris och ECPAT.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS_mindre till webb.jpg