Mediemyndigheten

Sända radio

Det finns flera sändningsformer av radio. Det är dels den analoga radion, som vi ofta benämner som traditionell radio, dels den digitala radion som har börjat bli allt vanligare i Sverige. För er som vill sända radio så behöver ni först ett tillstånd från oss.

Analog radio

Analog kommersiell radio är radiokanaler som sänder i analogt i marknätets FM-band och är reklamfinansierade, det vill säga att de sänder reklam i sina program. För att lyssna på radiokanaler i FM-nätet behöver lyssnaren en vanlig radio. Exempel på kommersiella radiokanaler är Rix FM, Mix Megapol och NRJ. Sändningsutrymmet i FM-nätet är begränsat och därför krävs det ett tillstånd från oss för att få sända. Radiokanalerna kan ansöka om antingen nationellt täckande tillstånd eller regionalt täckande tillstånd. Idag har tre radiokanaler nationella tillstånd och 35 kanaler regionala tillstånd.

Förutom de kommersiella radiokanalerna så finns även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i marknätet. Dessa kanaler får dock sina tillstånd av regeringen.

En ansökningsprocess för analog kommersiell radio sker vart åttonde år. Nästa ansökningsperiod kommer preliminärt vara under 2025.

För att ni ska kunna ansöka om tillstånd att sända så behöver ni ha de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att kunna sända under hela tillståndsperioden. Det finns även vissa begränsningar i vem som kan söka tillstånd. Stat, regioner och kommuner kan inte få tillstånd.

Ni kan ansöka om antingen nationellt täckande tillstånd eller regionalt täckande tillstånd. Idag har tre radiokanaler nationella tillstånd och 35 kanaler regionala tillstånd.

Så går ansökningsprocessen till

Vid en ansökningsomgång fördelas tillstånden genom ett slutet anbudsförfarande. Ni ansöker om få ett tillstånd genom att lämna anbud på de områden som ni önskar få tillstånd i. Anbudet avser hur stor sändningsavgift ni är beredda att betala för hela tillståndsperioden.

Tillstånd ges till den som lämnat högsta anbudet och som dessutom bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar. Det finns vissa begränsningar i att ha mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde.

Nationella tillstånd

 • Mix Megapol (Bauer Media Audio Filial)
 • NRJ (NRJ Sweden AB)
 • RIX FM (Kilohertz AB)

Regionala/lokala tillstånd

 • Bandit Rock Stockholm / Radio Nova AB
 • Bandit Rock Uppsala / Radio Nova AB
 • Feel Good Hits / Bauer Media Audio Filial
 • Lugna Favoriter 107,5 / DB Media AB
 • Nostalgi Sverige / NRJ Sweden AB
 • Retro FM Skåne / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Gotland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Gävleborg / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Göteborg / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Kalmar / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Kungsbacka / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Stockholm / Nya Radio City AB
 • Rockklassiker Värmland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Östergötland / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Ö‐vik / Bauer Media Audio Filial
 • STAR FM Blekinge / Kilohertz AB
 • STAR FM Dalarna / Kilohertz AB
 • STAR FM Gävleborg / Kilohertz AB
 • STAR FM Halland Kilohertz AB
 • STAR FM Jämtland / Kilohertz AB
 • STAR FM Jönköping / Kilohertz AB
 • STAR FM Kalmar / Kilohertz AB
 • STAR FM Kronoberg / Kilohertz AB
 • Star FM Stockholm / Kilohertz AB
 • STAR FM Södermanland / Kilohertz AB
 • Star FM Umeå / Kilohertz AB
 • Star FM Uppsala / Kilohertz AB
 • STAR FM Västernorrland / Kilohertz AB
 • STAR FM Västmanland / Kilohertz AB
 • STAR FM Västra Götaland / Kilohertz AB
 • STAR FM Örebro / Kilohertz AB
 • STAR FM Östergötland / Kilohertz AB
 • Vinyl FM Stockholm / Svenska Medietjänster AB
 • Vinyl FM Östergötland / Svenska Medietjänster AB

Digital radio

Digital kommersiell radio är en sändningsform som innebär att radiosignalen sänds digitalt (DAB*) i marknätet. Lyssnaren måste ha en radio som kan ta emot den digitala signalen.

Utrymmet för att sända digital kommersiell radio i marknätet är begränsat och därför krävs det tillstånd från oss. I tillståndet anges i vilket område er radiokanal får sända. Programföretag som har tekniska och ekonomiska förutsättningar kan ansöka om tillstånd för digitala radiokanaler när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme.

Förutom de kommersiella radiokanalerna så sänder även de icke-kommersiella radiokanalerna från public service-företagen i det digitala marknätet. Dessa kanaler får sina tillstånd av regeringen.

För att ni som programbolag ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni först och främst har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ställer vi upp krav på etappvis utbyggnad av sändningarna.

Så ansöker ni om tillstånd

Ni kan endast ansöka om tillstånd när myndigheten utlyser ledigt sändningsutrymme. Inför en ansökningsomgång publicerar vi information om den tänkta ansökningsprocessen och hur den kommer att gå till.

Detta vägs in i beslutsprocessen

I beslutsprocessen så behöver vi, förutom de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, även väga in andra faktorer för att skapa en mångfald i utbudet.

 • Det finns en bred publik med olika smak. Utbudet av radiokanaler ska därför vara brett för att passa olika intressen och smakinriktningar.
 • Det ska finnas kanaler från flera av varandra oberoende programföretag.
 • Nationella, lokala och regionala kanaler ska få utrymme att sända i marknätet.

 

 • Bandit Classic Rock / Kilohertz AB
 • Bandit Rock PLUS / Kilohertz AB
 • Dansbandskanalen / DB Media AB
 • Dansbandskanalen Klassiker / DB Media AB
 • Disco 54 / Kilohertz AB
 • Feelgood Hits DAB / Bauer Media Audio Filial
 • Go Country Digital / Kilohertz AB
 • Guldkanalen Country / DB Media AB
 • Guldkanalen Skåne / DB Media AB
 • Hit Mix 90´s / Kilohertz AB
 • Lugna Favoriter / Kilohertz AB
 • Lugna Klassiker / Bauer Media Audio Filial
 • Mix Megapol / DAB Bauer Media Audio Filial
 • Mix Megapol Göteborg / Bauer Media Audio Filial
 • Nostalgi Digital / NRJ Sweden AB
 • NRJ Digital / NRJ Sweden AB
 • Power Hit Radio / Kilohertz AB
 • Radio Topp 40 Sverige / Mad Men Media AB
 • Radio Yalla / Mad Men Media AB
 • Relax FM Sverige / Mad Men Media AB
 • Retro FM Sweden / Mad Men Media AB"
 • RIX FM Fresh / Kilohertz AB
 • RIX FM Plus / Kilohertz AB
 • Rock & Sport / Mad Men Media AB
 • Rockklassiker / Bauer Media Audio Filial
 • Rockklassiker Hårdrock / Bauer Media Audio Filial
 • Skärgårdsradion digitalt / Skärgårdsradion AB
 • STAR FM PLUS / Kilohertz AB
 • Svensk Pop / Bauer Media Audio Filial
 • Svenska Favoriter / Kilohertz AB
 • Vinyl / Bauer Media Audio Filial

En traditionell radio kan endast ta emot analoga sändningar. Digitalradion är ännu i en utbyggnadsfas även om det har funnits digitala sändningar i Sverige sedan 1995. Det kan jämföras med tv:n som började med digitala sändningar i slutet av 1990-talet och helt släckte det analoga marknätet 2007. Men nu börjar allt fler aktörer på radiomarknaden sända digitalt. En av fördelarna med radiosändningar i ett digitalt marknät är att utbudet blir mycket större.

Nu gällande tillstånd

Det är regeringen som ger tillstånd för public service-företagen att sända digital radio. Sveriges Radio har ett tillstånd som tillåter dem att sända digital radio i 4 regionala områden. UR sänder sina program i SR:s kanaler.

Regionala sändningar av digital radio för SR

 • Stockholm
 • Norrbotten
 • Göteborg
 • Malmö

Närradio

Närradio är en sändningsform som sänder radio i det analoga marknätet men endast till ett mindre, lokalt område. Ofta är sändningsområdet en kommun. Idag finns det ca 550 tillstånd att sända närradio.

Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1970-talet. Sändningsformen innebär att trossamfund, politiska föreningar, studentkårer och liknande föreningar med anknytning till sändningsområdet kan sända egna program. För att få sända närradio behövs ett tillstånd från Mediemyndigheten eftersom närradion sänds i marknätets FM-band som har ett begränsat utrymme.

Gemensamt för alla som söker tillstånd är att ni måste ha anknytning till sändningsområdet.  För att ni ska kunna få ett tillstånd att sända närradio så behöver ni även uppfylla tre kriterier.

1. Ni måste tillhöra någon av följande kategorier för att kunna söka tillstånd

 • Ideella föreningar
 • Församlingar och trossamfund
 • Närradioföreningar, en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde 

2. Föreningen måste ha en anknytning till sändningsområdet

När vi bedömer om en ideell förening eller ett trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var studion och övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och styrelsemöten hålls.

Ett sändningsområde är oftast en kommun men om det finns särskilda skäl kan vi besluta om ett större sändningsområde. En tillståndshavare måste därför vara beredd på att dela med sig av sin sändningstid om fler föreningar får tillstånd att sända i samma område.

3. Utse en ansvarig utgivare

Föreningen måste utse en ansvarig utgivare för sändningen och registrera denne i samband med er ansökan för att kunna få ett tillstånd att sända.

En ansökan om att få tillstånd att sända närradio sker i två steg.

 1. Ansök om tillstånd att få sända närradio hos oss (Mediemyndigheten)
 2. Ansök om frekvenstillstånd hos PTS.

Ansök om tillstånd för närradio

Ansökan om tillstånd för närradio sker via vår e-tjänst Ansökan om tillstånd att sända närradio. När ni gör er ansökan behöver ni samtidigt skicka med vissa bilagor.  Information och instruktioner finns i e-tjänsten.

Starta e-tjänst

Ansök om frekvenstillstånd för närradio

När ni har fått tillstånd från oss måste ni ansöka om att få använda en radiosändare, ett så kallat frekvenstillstånd, hos PTS. De beslutar om de tekniska förutsättningarna för att få sända, det vill säga sändarens placering, frekvens, effekt och antennhöjd. Oftast finns det bara en frekvens i kommunen men flera föreningar med tillstånd och därför behöver ni dela på frekvensen.

Ansök om frekvenstillstånd på PTS webbplats

Tillståndet för att sända närradio gäller i fem år. Om det finns fler tillståndshavare i samma sändningsområde måste ni dela på frekvensen.

Tillfälliga radiosändningar

En tillfällig radiosändning är en sändning under en begränsad tid. Det kan till exempel handla om att någon vill sända en tävling eller händelse från sin ort.  En tillfällig radiosändning görs i marknätet som har ett begränsat utrymme och därför behövs ett tillstånd från oss. Utöver sändningstillståndet behövs ett frekvenstillstånd från Post- och telestyreslen (PTS).

Tillfälliga sändningar, exempelvis från evenemang eller provsändningar som sänds till allmänheten i en kommun, region eller i hela landet.

 • Sändningar som endast når en mycket begränsad publik.
 • Sändningen kan tas emot utan tekniska hjälpmedel, till exempel vid högtalarutrop, bilbingo eller projicering av film.

I dessa fall behöver du vända dig till PTS för att få tillstånd för radiosändare och frekvens.

Ansökan om att få tillstånd för tillfälliga radiosändningar sker i två steg. 

 1. Du ansöker om tillfälligt tillstånd att få sända radio hos Mediemyndigheten
  Ett tillfälligt sändningstillstånd från oss gäller upp till två veckor.
 2. Du ansöker om frekvenstillstånd hos PTS.

Det är PTS som avgör om det finns plats i marknätet och vilken frekvens du i så fall får sända på. Eftersom utrymmet är begränsat så är det inte säkert det finns plats i nätet även om du har fått ett tillstånd från oss.

Så ansöker du om tillfälligt tillstånd

Du ansöker om tillstånd för tillfällig radiosändning i vår e-tjänst Ansökan om tillfälligt tillstånd för radio. När du lämnar in din ansökan behöver du samtidigt skicka med vissa bilagor. Du ska dessutom registrera en ansvarig utgivare för sändningen.  Information och instruktioner hittar du i vår e-tjänst.

Starta e-tjänst

Så ansöker du om frekvenstillstånd

När du har fått tillstånd från oss måste du ansöka om att få använda en radiosändare, ett så kallat frekvenstillstånd, hos PTS. De beslutar om de tekniska förutsättningarna för att få sända, det vill säga sändarens placering, frekvens, effekt, antennhöjd och kanalplats.

Ansök om frekvenstillstånd på PTS webbplats

Webbradio

Webbradio är en radiosändning som görs över internet, via till exempel en webbplats eller en app. I likhet med traditionellt sänd radio så är det sändaren som bestämmer när sändningen börjar och slutar. Det kan vara direktsändningar eller förinspelade program.

Det krävs inget tillstånd men du kan behöva registrera sändningen hos oss. 

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i yttrandefrihetsgrundlagen för webbsändningar. Endast traditionella massmedieföretag och de som har utgivningsbevis för databas ska registrera sina webbsändningar och utgivare hos oss. Med traditionella massmedieföretag avses här förlag som inte endast ger ut digitala produkter, tryckeri, nyhetsbyrå eller redaktion för periodisk skrift/radio/tv. 

Registreringsplikt för sändningar gäller även den som är en leverantör av medietjänster enligt radio- och tv-lagens definition, men för dessa ska inte längre en utgivare registreras. En leverantör av en medietjänst har det redaktionella ansvaret för valet av innehållet i en sändning och avgör hur innehållet struktureras.

Webbradio: Sändaren bestämmer när sändningen börjar eller slutar. Liknar traditionella radiosändningar i FM-bandet.

Poddradio: Lyssnaren bestämmer själv vad och när den vill lyssna på något. Programmen väljs ur en katalog.

Du registrerar en webbradiosändning kostnadsfritt i vår e-tjänst Registrering av radiosändning. I e-tjänsten kan ni läsa mer om hur registreringen går till och vilka bilagor som ska skickas in.

Starta e-tjänst

Poddradio

Poddradio är en tjänst som gör det möjligt att ladda ner ljudfiler till datorer, mobiler. Den som lyssnar kan själv välja när, hur och var lyssnandet sker. Poddar som laddas ner kräver inget tillstånd, utgivningsbevis eller annan registrering (förutom för public service-företagen).

En podd eller poddradio är enkelt förklarat en ljudfil som du kan lyssna på via en webbplats eller i mobilen via någon av de plattformar som samlar och distribuerar poddar, till exempel Spotify eller Itunes. Det är du själv som väljer när, var och hur du vill lyssna på ett särskilt avsnitt.

Innehållet i poddradio regleras inte i radio- och tv-lagen för andra än public service-företagen. De innehållsregler som finns i radio- och tv-lagen om exempelvis reklam träffar inte innehållet i poddradio. Om innehållet även sänds i en sådan sändning som sker enligt en tablå eller är en direktsändning, omfattas innehållet i dessa sändningar av reglerna i radio- och tv-lagen.

Att podden är oreglerad innebär att denna medieform heller inte träffas av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär, lite förenklat, att det alltid är den som uttalar sig om något i podden som blir ansvarig för sitt uttalande. Det kan jämföras med t.ex en radiosändning som omfattas av YGL där det alltid är den ansvarige utgivaren som är ansvarig för det som publiceras.

Vi har inte utfärdat utgivningsbevis för poddar som distribueras via särskilda plattformar då vi i de fallen har ansett att podden inte har varit en egen databas på det sätt som krävs enligt yttrandefrihetsgrundlagen.