Mediemyndigheten

Lagar, förordningar och föreskrifter

Här hittar du alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter som vi arbetar efter. Längre ner på sidan finns en förteckning över de som nu är upphävda.

Instruktion

Regelförteckning och register över författningar

Lagar

Förordningar

Föreskrifter

Upphävda föreskrifter