Mediemyndigheten

MIK Sveriges kunskapsbank

MIK Sveriges kunskapsbank får en egen hemsida med start i januari 2024.

Besök MIK Sveriges kunskapsbank här

Kunskapsbanken är till för alla som vill veta mer om medie- och informationskunnighet. Illustration: Springtime IntellectaIllustration: Springtime Intellecta

MIK Sveriges kunskapsbank är fylld med tips, fördjupning och material för dig som är pedagog, bibliotekarie, förälder, barn, tonåring eller pensionär. 

I kunskapsbanken finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittar du allt från forskningsrapporter till rörligt material och kompletta lektionspaket med lärarhandledningar – öppet och tillgängligt för alla att ta del av.

Vad består MIK Sveriges kunskapsbank av?

MIK Sveriges kunskapsbank samlar material från en mängd verksamheter som arbetar för att stärka medie- och informationskunnighet.

Följande verksamheter bidrar med material:

  • Digiteket/Kungliga biblioteket
  • Internetstiftelsen
  • Mediemyndigheten
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten

MIK Sveriges kunskapsbank är ett samverkansprojekt inom Nätverket MIK Sverige. Nätverket omfattar 24 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet och syftar till att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området. Nätverket koordineras av Mediemyndigheten.

Kunskapsbanken finansieras och koordineras av Mediemyndigheten som ett led i arbetet med att verka för att stärka medie- och informationskunnighet i Sverige.

Var hittar jag MIK Sveriges kunskapsbank?

Kunskapsbanken har flyttat till en egen domän. På det här viset hoppas vi att MIK Sveriges kunskapsbank kan bli en än starkare och mer relevant resurs för dig som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Från och med januari 2024 hittar du kunskapsbanken på www.kunskapsbank-miksverige.se

Vill du komma i kontakt med någon av representanterna i MIK Sveriges medlemsorganisationer? Kontakta miksverige@mediemyndigheten.se