Mediemyndigheten

Mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden beslutar och fördelar mediestödet som är statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier. Mediemyndigheten tar emot och handlägger alla ansökningar medan det är nämnden som beslutar om stödet ska beviljas.

Vilka sitter i mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden består av en ordförande och minst fyra och högst sju andra ledamöter. Regeringen beslutar om antal ersättare. En av ledamöterna eller ersättarna ska vara vice ordförande.

Alla utses av regeringen. Ordförande samt vice ordförande ska vara eller ha varit domare.

Presstödsnämnden var Medistödsnämndens ursprungliga namn och bildades på 1970-talet. Den var en egen myndighet fram till 2016 då den gick samman med Myndigheten för radio och tv och bildade Myndigheten för press, radio och tv. Presstödsnämnden blev då ett självständigt beslutandeorgan inom MPRT. 2019 bytte nämnden namn till Mediestödsnämnden.