Får föräldrar dela saker på nätet?

Barn som tittar på en mobiltelefon

Foto: Anders Andersson, Scandinav Simple

När en förälder, eller någon annan som har ansvar för ett barn, delar bilder eller uppgifter om barn i sociala medier kallas det sharenting.

Du har rätt att säga nej till publicering

Sharenting är en hopslagning av de engelska orden ”sharing”, som betyder dela, och ”parenting”, som betyder föräldraskap.

Om du inte vill att din förälder ska dela en bild, film eller något annat som handlar om dig har du alltid rätt att säga nej.

Delar föräldrar eller vårdnadshavare bilder på dig som du inte vill att de ska dela kan det vara olagligt. Om en de taggar dig många gånger i bilder eller i inlägg på sociala medier fast du inte vill kan det också vara brottsligt.

Om föräldrar eller vårdnadshavare delar bilder på dig som du inte vill att de ska dela kan det vara olagligt. Men även om du säger ja måste de vara försiktiga, eftersom det aldrig går att ta bort det som har publicerats på nätet.

Det finns lagar som skyddar ditt privatliv

Det finns lagar i Sverige som skyddar barns privatliv och andra rättigheter. De lagarna gäller också på nätet.

En publicering på internet kan vara svår att ta bort. Hamnar en bild på nätet kan den laddas ner av andra eller spridas utan att du vet om det.

Prata med dina föräldrar/vårdnadshavare och kom överens om var, när och hur de får publicera bilder och annan information om dig.

Läs mer om sharenting för dig som är barn på den här sidan

Läs mer om Sharenting här

Du kan också läsa en rapport om sharenting skriven av en jurist