Mediemyndigheten

Får föräldrar dela saker om dig på nätet?

Barn som tittar på en mobiltelefon

Foto: Anders Andersson, Scandinav Simple

När en förälder, eller någon annan som har ansvar för ett barn, delar bilder eller uppgifter om barn i sociala medier kallas det sharenting.

Sharenting är en hopslagning av de engelska orden ”sharing”, som betyder dela, och ”parenting”, som betyder föräldraskap.

Sharenting är oftast lagligt, men kan också vara olagligt.

Du har rätt att säga nej till publicering

Om du inte vill att din förälder ska dela en bild, film eller något annat som handlar om dig har du alltid rätt att säga nej.

Delar föräldrar eller vårdnadshavare bilder på dig som du inte vill att de ska dela kan det vara olagligt. Om de taggar dig många gånger i bilder eller i inlägg på sociala medier fast du inte vill det kan det också vara brottsligt.

Men även om du säger ja till en publicering måste dina vårdnadshavare vara försiktiga, eftersom det aldrig går att ta bort det som har publicerats på nätet. Hamnar en bild på nätet kan den laddas ner av andra eller spridas utan att du vet om det.

Det finns lagar som skyddar ditt privatliv

Det finns lagar i Sverige som skyddar barns privatliv och andra rättigheter. De lagarna gäller också på nätet. I dataskyddsförordningen, till exempel, anses personuppgifter som rör barn särskilt skyddsvärda.

Prata med dina föräldrar/vårdnadshavare och kom överens om var, när och hur de får publicera bilder och annan information om dig.

Läs mer om sharenting för dig som är barn eller tonåring på den här sidan

Du kan också läsa en rapport om sharenting skriven av en jurist