Mediemyndigheten

DSA ska stärka skyddet av barn på internet

I februari i år började lagen om digitala tjänster att gälla. Den kallas DSA och ska bland annat stärka skyddet av barn och unga på internet.

Vad är syftet med DSA?

  • DSA ska motverka olaglig och skadlig verksamhet på internet och minska spridningen av osann eller bara delvis sann information, det som kallas desinformation.
  • DSA är också tänkt att öka säkerheten för internets användare och skydda grundläggande rättigheter.
  • DSA bestämmer om regler för förmedlingstjänster och internetplattformar som sociala medier, app-butiker, plattformar för att boka resor och så vidare.

Varför behövs DSA?

För samhället som helhet betyder DSA en ökad demokratisk kontroll och överblick över viktiga plattformar. Det blir mindre risk för fiffel och desinformation.

Vilka sköter DSA?

Regeringen har utsett Mediemyndigheten som en av tre myndigheter som ska sköta DSA i Sverige. De andra är Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket.