Mediemyndigheten

Könsnormer i bildspråket

Tre undomar ligger ned bredvid varandra

Foto: Plattform, Scandinav

Hur ser de bilder ut som vi möts av idag? Hur ser de bilder ut som vi själva producerar? Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material för högstadiet och gymnasiet med fokus på könsnormer och bildanalys.

Detta utbildningsmaterial visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

I materialet diskuteras normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, powerpointpresentation, teoretisk samt praktisk bildanalys. Här illustreras också hur mängden bilder med liknande representation kan skapa ett visuellt mönster som påverkar oss själva och hela samhället i en viss riktning.

Om du arbetar med alla delar är tidsåtgången cirka 4-5 timmar, beroende på hur dina elever arbetar och hur mycket ni diskuterar.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

 • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
 • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
 • Hur kan vi arbeta för att de visuella normerna ska bli mer inkluderande?

Könsnormer i bildspråket: material

Introduktionen innehåller uppstartstips och förslag på fördjupning i ämnet. Materialet kan även användas för lektioner avsedda för mentorstid då innehållet kan kopplas till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.

Ladda ned introduktion

Del 1: Om normer och könsroller i vårt samhälle innehåller:

 • Lärarmanus med introduktion och underlag för en inledande diskussion i klassen.
 • Praktisk övning "Gradera bilder".
 • Begrepssordlista.
 • Bilder att skriva ut till den praktiska övningen "Gradera bilder".

 

Ladda ned Del 1: Om normer och könsroller i vårt samhälle

Del 2: Visuella mönster – om könsnormer i bildspråket innehåller: 

 • En Powerpointpresentation (PPT): Visuella mönster - om könsnormer i bildspråket
 • En PDF-fil: Manus till powerpointpresentation, bildanalysmall – teoretisk övning, samt bilder till analysövningen.


Ladda ned Del 2: Visuella mönster – om könsnormer i bildspråket (PDF)

Ladda ned Powerpointpresentation: Visuella mönster - om könsnormer i bildspråket (PPT)

Del 3: Praktisk bildanalys – byt plats innehåller:

 • Lärarmanus – introduktion till den praktiska bildanalysen.
 • Övning "Praktisk bildanalys - byt plats" med instruktion till elever, samt bilder till övningen.

 

Ladda ned Del 3: Praktisk bildanalys - byt plats!

Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.

Centrala begrepp som representation och normer beskrivs närmare samt hur bilder påverkar vårt sätt att tänka.

Fördjupningsdelen visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Ladda ned Fördjupning: Bilders makt