Mediemyndigheten

Stöd för dig som utsatts på nätet

Det finns stöd och råd att få för dig som utsatts, eller sett andra utsättas, för otrevliga och dåliga saker på internet.

Är du eller någon kompis utsatt på nätet?
Vart kan man vända sig om man blir utsatt för elakheter och mobbning på nätet?

Det finns många som arbetar med barns och ungas rättigheter på internet. Här finns en guide till några organisationer som ger information, stöd, vägledning och råd på sina hemsidor.

Material: stöd för dig som utsatts på nätet

Här hittar du tips på fler myndigheter och organisationer som kan ge dig information, stöd och råd om du blivit utsatt för mobbning och andra kränkningar på nätet.

Har du blivit utsatt på nätet eller sett någon annan utsättas? Vill du veta hur du ska få stöd eller om du kan anmäla det som hänt?

Här kan du söka stöd och få veta hur du ska göra:

Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet som ska företräda barns och ungas rättigheter och intressen enligt FN:s konvention om barnets rättigheter — barnkonventionen.

BRIS 

Barnens rätt i samhället (Bris) är en barnrättsorganisation som arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga. Bris arbetar också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället. Här kan du prata med en kurator via telefon, chatt eller mail.

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden kan du få information som är anpassad efter vilket brott du utsatts för. Här får också du råd om du vill anmäla något till polisen. I stället för att leta efter information på olika webbplatser får du allt samlat på ett och samma ställe.

Jag vill veta

jagvillveta.se finns information om vad som är ett brott, hur man kan känna om man har varit med om ett brott och var man kan få hjälp. För dig under 18 år som är utsatt för brott finns också information om hur en polisanmälan går till och vad som händer om det blir rättegång.

ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn. Här finns ECPAT:s hotline där man kan tipsa, utan att berätta vem man är, om man vill anmäla misstänkt utnyttjande av barn. På Ditt ECPAT kan du som är under 18 år få stöd och kunskap om sexuella kränkningar, bilder, hot och övergrepp. Behöver du få bort nakenbilder som spridits på internet finns hjälp att få här.

Av fri vilja

Hos Av fri vilja kan du ta reda på mer om Sveriges lagar om sexualbrott. Där går det att läsa om olika brott, var det går att få hjälp och stöd, hur en polisanmälan går till och vad du kan göra om en kompis är utsatt.

Juridikinstitutet

Institutet för Juridik och Internet är en organisation med jurister som ger hjälp och information till personer som utsatts för kränkningar på nätet. Här kan du ställa frågor om näthat och andra kränkningar på nätet och få veta vad lagen säger om det.

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att bland annat främja demokrati och mänskliga rättigheter. Här finns information om rasism under rubriken "Lättläst om rasism".

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Här finns stöd och tips till unga hbtq-personer.

Rapporten "Utsatt på internet" är en internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga.

Översikten ger en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

Forskningsöversikten är skriven av Sofia Berne och Ann Frisén.

Ladda ner rapporten (PDF)