Mediemyndigheten

Sharenting

Barn som står på en klippa i solnedgång

Foto: Anna Dillner, Scandinav

Vad gäller när föräldrar publicerar bilder på och information om sitt barn på nätet? Sharenting är oftast lagligt men kan i vissa fall vara brottsligt.

Vad är sharenting?

Sharenting används som begrepp när föräldrar och andra vårdnadshavare publicerar och delar bilder och annan information om sitt barn på internet.

Ordet är en sammansättning av engelskans "sharing", som betyder dela, och "parenting", som betyder föräldraskap.

Vi har tagit fram fyra olika informationsmaterial utifrån rapporten Juridiken bakom sharenting, som vi tagit fram i samarbete med Institutet för Juridik och internet.

I rapporten kan man läsa om vikten av att respektera barnets privatliv och integritet med flera rättigheter när man funderar på att publicera personuppgifter och utsagor om sitt barn i till exempel sociala medier. Barnkonventionen såväl som flera andra lagar måste tas i beaktande, liksom barnets ålder och mognad, det vill säga förmåga att själv välja om en publicering är lämplig.

Vilka skyldigheter och rättigheter har du enligt lag?

Vill du fördjupa dig i ämnet? Ta del av rapporten Juridiken bakom sharenting.

Sharenting för dig