Mediemyndigheten

Det här är Mediemyndigheten

Centrum för kunskap om unga och medier

Med barns rättigheter som ledstjärna arbetar Mediemyndigheten bland annat med sådant som rör barn, unga och medier. Vi samlar och sprider kunskap genom att vända oss både till barn och unga, föräldrar, lärare, bibliotekarier och andra som jobbar med och ansvarar för barn.

Mediemyndigheten värnar på olika sätt om demokrati, yttrandefrihet och en mångfald av medier. Vi arbetar också för att alla i Sverige ska bli bättre på medie- och informationskunnighet.

Vi har uppdrag som rör dig som är ung

Mediemyndigheten är en statlig myndighet som har flera uppdrag från regeringen. Vi ska värna yttrandefriheten så att många röster får höras. Regeringen har också gett oss i uppdrag att hjälpa barn och unga att bli ännu bättre på att använda internet och andra medier på ett bra och säkert sätt. Vi ska även se till att barn skyddas från medier som kan vara skadliga.

Exempel på vad Mediemyndigheten gör:

  • Sätter åldersgränser på film som ska visas på bio.
  • Verkar för ett tryggare internet för barn och unga.
  • Arbetar för att höja kunskaperna om barns rättigheter på nätet.
  • Samlar kunskap om hur barns, ungas och vuxnas användning av medier förändras genom åren.
  • Ger tillstånd att sända radio och tv.
  • Granskar att public service (alltså Sveriges Television (SVT), Utbildningsradion (UR) och Sveriges Radio (SR)) uppfyller de villkor som gäller för deras sändningar.
  • Fördelar pengar så att alla ska ha tillgång till oberoende (= självständiga) nyhetsmedier av hög kvalitet.
  • Verkar för att också personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av medier.
  • Verkar för medie- och informationskunnighet i befolkningen.

Komma i kontakt med oss

Vill du komma i kontakt med någon på Mediemyndigheten?

Mejla till registrator@mediemyndigheten.se och ställ din fråga.