Mediemyndigheten

Utsatthet på nätet

 

Pojke som sitter mot en vägg

Foto: Mikael Svensson, Johner bildbyrå, Scandinav Simple

Vad är näthat, hur vanligt är det och vad kan man göra åt det? Här har vi samlat stöd och verktyg till dig som är vårdnadshavare eller nära-barn-professionell.

Vad kan du göra?

Vill du göra en anmälan? Här hittar du aktörer som utreder anmälningar:

Barn- och elevombudet
Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att skydda barns och elevers rättigheter. BEO ser till att skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. De utreder anmälningar som handlar om kränkningar mot barn och elever och kan företräda barn och elever i domstol.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Om du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på nätet och din skola inte gör något för att förhindra det kan du anmäla det till DO. Därefter kan DO utreda om skolan har gjort tillräckligt för att trakasserierna ska upphöra.

Polisen
Polismyndighetens uppdrag är att förebygga, upptäcka och utreda brott. Att skydda barn och unga på nätet ingår i det allmänna uppdraget.

Det kan vara brottsligt att ta, ha och dela nakenbilder. Polisen ser många fall där unga människor skickar nakenbilder till någon de litar på, bilder som sedan sprids vidare. Här kan du bland annat ta del av polisens råd - tänk så här på nätet.