Lilla upphovsrättsfrågan

Två barn som tittar på skärm

Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie i tio delar som tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt.

Filmerna har undertexter på svenska, engelska respektive arabiska.

En programserie om upphovsrätt

Får man dela bilder på personer man inte känner? Är man ansvarig för allt man lägger upp i sociala medier? Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie i tio delar för barn och unga på låg- och mellanstadiet, pedagoger, bibliotekarier och vårdnadshavare.

I serien svarar juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) på vardagsnära frågor om barns och ungas medieanvändning med fokus på juridik och etik.

Detta är en samverkansproduktion mellan PRV och dåvarande Statens medieråd (nuvarande Mediemyndigheten). 

Man kan välja undertext på svenska, engelska eller arabiska.

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Det går inte att ansöka om skyddet, det uppstår automatiskt när verket blir till. Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) svarar på frågan om vad upphovsrätt egentligen är. 

Lilla upphovsrättsfrågan är en programserie för barn och unga i tio delar. I serien illustreras upphovsrättsfrågor och svar baserade på aktuella ämnen som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på juridik och etik. 

Från och med 2022 började upphovsrättsdirektivet gälla, vilket innebar nya bestämmelser för plattformsföretagen. Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) reder ut vad upphovsrättsdirektivet betyder för användarna.

Upphovsrättsdirektivet handlar om hur upphovsrätten ska fungera på nätet. Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar om en ny rätt för nyhetsbolagen till press- och nyhetsmaterial som ligger ute på internet.

Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar vad som är tillåtet att dela vidare i sociala medier och vad som kräver tillstånd.

Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) reder ut vad som gäller om man skapat musik som används utan tillåtelse.

Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) svarar på om det går att sälja hela sin upphovsrätt och vad som skiljer den ekonomiska upphovsrätten från den ideella.

Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) svarar på frågan om hur man kan sälja en låt man har skapat och vad man bör tänka på gällande avtal.

Juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar vad man kan tänka på om man vill se film på nätet - lagligt.