Mediemyndigheten

Kan skärmar påverka ditt mående?

Kan din skärmanvändning påverka hur du mår? Ja, det kan den.  
Men hur du mår av din skärmanvändning beror på många saker. Till exempel kan det bero på hur länge du använder skärmen och vilken tid på dygnet, vad du får upp i dina flöden och om du är ensam eller tillsammans med andra när du är online.

Mediemyndigheten har tillsammans med Folkhälsomyndigheten samlat in forskning och annan kunskap om hur hälsan hos barn och unga kan påverkas av att använda digitala medier och skärmar. Vi har också pratat med barn, tonåringar och föräldrar. 

Många säger att de fastnar 

Digitala medier kan vara roliga och bra på många sätt. Men de kan också göra att en del inte hinner med annat som de behöver göra. Många barn säger att de lätt fastnar vid skärmen och inte mår så bra då. Man kan till och med känna att man är beroende. Det kan skapa stress och oro. 

I höst kommer råd om skärmar

I höst kommer Folkhälsomyndigheten med råd om hur du kan hitta balans mellan skärmar och annat viktigt i livet, som till exempel att sova, göra läxor, träna, läsa och träffa kompisar. Sedan tidigare vet vi att motion, vänner och vuxenstöd kan motverka dåligt mående av för mycket skärmanvändning. 

Skärmar kan störa sömnen 

Den nya rapporten visar är att skärmar kan störa sömnen. En del blir missnöjda med sin kropp av att vara på sociala medier. Båda sakerna kan göra att man mår dåligt. 

Här kommer exempel på vad som står i den nya rapporten: 

  • Många barn och tonåringar tycker att det är roligt med digitala medier och att det är ett lätt sätt att umgås med kompisar. 
  • Många barn och tonåringar använder mobilen på natten. Dålig sömn kan göra att man mår dåligt och får mindre ork till annat. 
  • Att vara mycket på sociala medier kan göra att en del känner sig missnöjda med sitt utseende eftersom orealistiska kroppar ofta visas upp som ideal. 
  • Många barn och tonåringar tycker att det är lätt att fastna vid skärmen. 
  • Många som ofta fastnar vid skärmar kan börja känna sig beroende. Om de fastnar vid skärmen finns en risk att de kan bli stressade och oroliga. 
  • De barn och unga som spelar spel med vänner och syskon mår bättre än de som spelar ensamma. 
  • Hälften av alla tonåringar tycker själva att de håller på för mycket med mobilen. 

Vill du veta mer om vad som står i rapporten? Den kan laddas ner här.

Det kanske finns någon vuxen i din närhet som kan läsa i den tillsammans med dig?