Mediemyndigheten

Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat

Unga mellan 15 och 25 år använder internet i självdestruktivt syfte mer än befolkningen som helhet. Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat. Nu ger Mediemyndigheten ut en informationsfolder om ungas suicidkommunikation på nätet.

Ungdomar på en fönsterbräda, en tittar i en mobil, ansiktena syns inte.

Foto: Scandinav.

Den nya foldern riktar sig främst till personal inom primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar, socialtjänst och vid stödlinjer samt skolkuratorer.

Ända sedan 1990-talet har kommunikation om självmord online bland unga oroat. Ändå tänker sig många fortfarande att samtal om självmord mest sker i vårdsituationer. Faktum är att kommunikation om självmord sedan länge främst äger rum på internet, mellan personer som inte alls känner varandra.

Stor potential för stöd på nätet

Det finns samtidigt en stor potential för att ge stöd, information och hjälp online till unga med självmordstankar. Även om självmordsförhärligande sajter lätt går att hitta via sökmotorerna, är hjälpplattformarna desto fler. 

I Mediemyndighetens nya informationsfolder "Ungdomar och suicidkommunikation: Vad pågår på de digitala plattformarna?" ges en aktuell översikt i ämnet samt råd om vad vi bör tänka på kring digital suicidkommunikation bland ungdomar och unga vuxna.

Bygger på forskningsöversikt

Broschyren bygger på en forskningsöversikt som Statens medieråd (som nu ingår i Mediemyndigheten) tog fram i samarbete med Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) 2021: "Suicidkommunikation på digitala plattformar".

Broschyren kan också beställas i pappersformat: kontakta registrator@mediemyndigheten.se.