Mediemyndigheten

Ny mediestödsnämnd har haft sitt första möte

I dag den 29 januari 2024 har den nya mediestödsnämnden haft ett första sammanträde i Mediemyndighetens lokaler i Hammarby sjöstad. Nämnden fick en introduktion till arbetet och information om myndigheten och den nya regleringen om mediestöd.

Sedan årsskiftet har vi en ny lag om mediestöd som innebär att mediestödsnämndens partipolitiska inslag har tagits bort. Tidigare har varje riksdagsparti nominerat varsin ledamot till nämnden. Därför har vi nu en ny sammansättning av ledamöter - som regeringen har utsett - som samlat besitter den kompetens som krävs för att bedöma det nya mediestödet.

Mediestödsnämnden beslutar och fördelar mediestödet som är statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier. Mediemyndigheten tar emot och handlägger alla ansökningar, men det är nämnden som beslutar om stödet ska beviljas.

-    Idag är det starten för den nya sammansättningen av ledamöter i mediestödsnämnden.  Ett gediget förberedelsearbete har skett i Mediemyndigheten, som kommer ligga till grund för nämndens kommande beslut om fördelning av statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier, säger Jan-Olof Lind generaldirektör för Mediemyndigheten.

Mediestödsnämnden ska bestå av en ordförande och lägst fyra och högst sju andra ledamöter, samt ersättare till det antal regeringen bestämmer. En av ledamöterna eller ersättarna ska vara vice ordförande. Förordnanden för de nya ledamöterna träder i kraft 1 januari 2024.

Ledamöter:

  • Före detta kammarrättslagmannen Anita Linder (ordförande)
  • Seniora forskaren Carl Heath
  • Professorn Bengt Johansson
  • Docenten Mart Ots
  • Europachefen Yvonne Pernodd
  • Journalisten Ola Sigvardsson
  • Journalisten Lars Truedson

Ersättare:

  • Kammarrättslagmannen Mattias Almqvist (vice ordförande)
  • Chefredaktören Anna Körnung
  • Stabschefen Therese Pelow

Bakgrund

Presstödsnämnden var mediestödsnämndens ursprungliga namn och bildades på 1970-talet. Den var en egen myndighet fram till 2016 då den gick samman med Myndigheten för radio och tv och bildade Myndigheten för press, radio och tv. Presstödsnämnden blev då ett självständigt beslutandeorgan inom MPRT. 2019 bytte nämnden namn till mediestödsnämnden.

Här kan du läsa mer om Mediestödsnämnden