Mediemyndigheten

Mediemyndigheten tar över uppgifter om utgivningsbevis från 2025

Regeringen har beslutat att överföra uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för periodiska skrifter från Patent- och registreringsverket (PRV) till Mediemyndigheten, med start den 1 januari 2025.

Överföringen syftar till att effektivisera hanteringen genom att samla närliggande uppgifter under ett och samma myndighetstak. PRV, som idag hanterar dessa ärenden, kommer att samarbeta med Mediemyndigheten och Ekonomistyrningsverket för att säkerställa en smidig övergång. Denna förändring innebär att företag som både publicerar periodiska skrifter och hanterar databaser får en förenklad administrativ hantering.

Regeringens mål med denna omstrukturering är att skapa en mer kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning som bättre möter dagens medielandskap, där gränserna mellan olika medieformer alltmer suddas ut.

Mediemyndigheten kommer nu att förbereda ett genomförande och inordnande av PRV:s uppgift att handlägga ärenden om utgivningsbevis för periodiska skrifter (KU2024/00545).