Mediemyndigheten

Mediemyndigheten behörig myndighet för DSA-förordningen

Regeringen har idag den 9 februari 2024 utsett Mediemyndigheten till en av tre behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA).

Regeringen har – genom ett regeringsuppdrag - utsett Mediemyndigheten som en av tre behöriga myndigheter för förordningen Digital Services Act (DSA). Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket är de övriga två myndigheterna. 

DSA är tänkt att skapa en säkrare digital miljö och det genom en förbättring och tydliggörande gällande hantering av innehåll och motivering av beslut. Förordningen ska även tydliggöra hur överklagande, transparens och informationsutbyte mellan medlemsstater ska gå till. Den ska leda till skarpare bestämmelser att följa regler för de mycket stora online-plattformarna och sökmotorerna.

DSA trädde i kraft 16 november 2022 men börjar tillämpas i sin helhet 17 februari 2024.

Ansvarsfördelning

Regeringsuppdraget fastställer ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna PTS, Mediemyndigheten och Konsumentverket gällande tillsyn av DSA. Det är PTS som får i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt förordningen, vilket innebär en tät kontakt med andra medlemsstater och nära samarbete med EU-kommissionen.

Regeringens pressmeddelande: Regeringsuppdrag att utveckla en inre marknad för digitala tjänster för en säkrare onlinemiljö