Mediemyndigheten

Dagstidningsförteckning 2024

Nu finns Dagstidningsförteckningen 2024 från Mediemyndigheten med uppgift om dagstidningars spridning och annonspriser per län och kommun.

Mediemyndigheten ger ut en årlig dagstidningsförteckning och nu är 2024 års förteckning klar. Syftet med förteckningen är att tillhandahålla berörda myndigheter uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpning av 3 § lagen (1977:654) om kungörande i ärenden hos myndighet med mera. Mediemyndigheten bedriver inte någon rådgivande verksamhet.

Ortstidningarna och deras spridning

I förteckningen redovisas vilka tidningar som enligt lagens definition räknas som ortstidningar och hur ofta de kommer ut. Redovisningen är för varje län och kommun. Spridningssiffrorna är förenklade till antalet exemplar per 100 hushåll på vardagar. De finns redovisade för varje tidning och ackumulerat efter varje tillkommande tidning - från den tidning som har högst antal till den som har lägst antal exemplar.

Här kan du läsa mer i Dagstidningsförteckningen 2024