218 ansökningar - nya mediestödet

Den första ansökningsomgången för det nya mediestödet stängde den 9 februari 2024 och Mediemyndigheten har fått in 218 ansökningar från 103 mediebolag. Myndigheten kommer nu att handlägga ansökningarna. Mediestödsnämnden kommer sedan att fatta beslut under våren.

Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd trädde i kraft den 19 januari i år och samma dag öppnades en ansökningsomgång. Ansökan har varit öppet till och med den 9 februari.

Det nya mediestödet består av fyra stödformer, som alla söks vid samma tillfälle i en ansökan – till skillnad från tidigare mediestöd som innebar att stöden söktes vid olika tillfällen. Mediemyndigheten har påbörjat arbetet med att gå igenom ansökningarna för att bedöma vilka stödformer som varje sökande har sökt samt det totala sökta beloppet.

Mediestödsnämnden har drygt 1 miljard kronor att fördela i mediestöd i år och kommer att behöva uttolka det nya regelverket och prioritera bland ansökningarna. Beslut om mediestöd kommer att fattas av nämnden under våren. Mediemyndigheten planerar efter det att besluten om tilldelning har fattats betala ut stöd för 2024 retroaktivt för de månader som passerat, och sedan månadsvis under återstoden av året.

Bakgrund

De tidigare press- och mediestödet som funnits sedan 1970-talet utgick den 31 december 2023 och sedan 1 januari 2024 finns ett nytt regelverk för mediestöd på plats. Det nya mediestödet är teknikneutralt och ersätter de tidigare stödformerna som reglerades i presstödsförordningen och mediestödsförordningen. Varannandagsstödet regleras i en egen förordning och kommer gå att söka till och med 2025.

Här kan du läsa mer om det nya mediestödet