Mediemyndigheten

Många anmälningar om konflikten i Gaza

Granskningsnämnden har fått in många anmälningar mot program om konflikten i Gaza. Sedan den 7 oktober 2023 har vi fått in runt 710 anmälningar som ligger för prövning. Myndigheten får kontinuerligt ett flertal frågor om mediernas rapportering. I detta blogginlägg ger vi svar på en del av dem. 

1.    Hur många anmälningar har kommit in?

Sedan den 7 oktober 2023 har det kommit in cirka 710 anmälningar. Det kan vara flera personer som anmält samma program/inslag och då behandlas dessa i samma ärende. I dagsläget har vi 178 ärenden. Vi har fått in några program/inslag med många anmälningar, men de flesta har bara fått en anmälan. Antal anmälningar mot ett program påverkar inte hur nämnden hanterar ett ärende.

2.    Vad handlar anmälningarna om?

I princip får vi anmälningar varje dag och kring varje ny händelse som rapporteras. Händelser eller frågor som vi har fått särskilt många anmälningar om är: framställningen av dödsiffror, vilka källor som uppges och hur man hänvisar till dem samt frågor om källkritik och bilder.

De flesta anmälningar rör opartiskhet och saklighet. Det är också i linje med hur anmälningsflödet brukar se ut. Det finns en spridning i anmälningarna vad gäller till förmån för vilken sida man anser att rapporteringen har varit partisk. Många anmälare är kritiska till en infallsvinkel, formuleringar eller tycker att bakgrundsinformation saknas för att ge en fullständig bild av en händelse. Vi får också anmälningar som aktualiserar frågan om mediets genomslagskraft, det vill säga kränkningar eller fördomar, till exempel antisemitism.

Vi kan urskilja dessa teman bland anmälningarna:

 • Invändningar om partiskhet för båda sidor
 • Frågan om när och hur kriget startade​
 • Sjukhusattacken den 17 oktober​
 • Al-Shifasjukhuset​
 • Vilka som får medverka i program och hur deras uttalanden bemöts​
 • Fråga om antisemitism​
 • Saklighet i dödssiffror​
 • Källkritik och bilder

3.    Hur många anmälningar leder till prövning?

710 anmälningar har lagts för prövning sedan 7 oktober 2023. Ett större antal anmälningar har fått beslut om - och kommer troligtvis få beslut om - att de inte kommer leda till en prövning. En del beror på att många anmäler webbartiklar på SR/SVT:s webbplatser som nämnden inte kan pröva. Cirka 280 anmälningar (112 ärenden) har prövats och 426 anmälningar (66 ärenden) ligger för prövning.

4.    Vilka medier/program anmäls mest?

Det är främst program i SVT och SR som får anmälningar. Det program med flest anmälningar är Ring P1 med ett inslag som har fått hittills 220 anmälningar och ett annat inslag som fått cirka 20 anmälningar, därefter har vi uppesittarkvällen i Cyklopernas land som fått cirka 60 anmälningar. Även programmet Teodorescu & Suhonen har fått flera anmälningar, cirka 30 stycken. Det har även inkommit ett större antal anmälningar mot artiklar på SVT:s webb, men nämnden kan - som sagt - inte pröva anmälningar som berör webbartiklar.

5.    Hur många publiceringar har friats eller fällts?

Av de 112 ärenden som har prövats har tre ärenden lett till fällning och resten har friats. Granskningsnämnden fortsätter sitt arbete med resterande ärenden och besluten publiceras vartefter i vårt nyhetsrum på vår webb.

6.    Är det exceptionellt många anmälningar?

Om man ser till den totala mängden ärenden om rapporteringen om Israel-Hamas efter den 7 oktober 2023 så är den stor. Enskilda program eller inslag i rapporteringen har dock inte fått ovanligt många anmälningar.

Till exempel kan vi jämföra med dessa enskilda program som tidigare år fått rekordmånga anmälningar:

 • Uppdrag granskning om Metoo som fick över 2000 anmälningar.
 • Svenska Nyheter:s satirinslag om rasism mot kineser som fick över 1000 anmälningar.
 • Skavlan, när Sverigedemokraternas partiledare intervjuades som fick närmare 700 anmälningar.
 • En partiledardebatt i SVT som fick cirka 450 anmälningar.

Här kan du läsa mer om anmälan av program

Här kan du söka i vårt webbdiarium för enskilda ärenden